Informace k ochraně osobních údajů

Registrací do Online školy souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu požadovaném registrací. Poučení o právech registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel má právo zejména na:

  1. přístup k osobním údajům,
  2. opravu nepřesných osobních údajů,
  3. výmaz (být zapomenut),
  4. omezení zpracování,
  5. přenositelnost,
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  7. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.


Last modified: Sunday, 1 July 2018, 4:10 PM