Školení pracovníků vyučujících, nebo jinak působících v kuchyních, za přítomnosti, nebo účasti dětí. Součástí kurzu je také vzor poučení dětí.

Etický kodex je souborem pravidel, která doplňují zákonné normy a jiné právní předpisy. Zaměstnanci jej přijímají jako morální závazek upravující postoje, chování a jednání všech pracovníků zařízení, vůči veřejnosti, partnerům, zaměstnavateli, dětem, jejich zákonným zástupcům, spolupracovníkům.

Účinný nástroj k proškolení vedení školských zařízení a škol o znalosti Obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Účinný nástroj k proškolení zaměstnanců školských zařízení a škol o znalosti Obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů